Avtalsförhandlingarna mellan Sveriges läkarförbund och arbetsgivarsidans Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har strandat. Nu begär parterna medling.

– Vi har länge känt att vi står långt ifrån varandra, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet.

Huvudfrågan för hennes medlemmar hur arbetstidslagen ska tillämpas för läkare under beredskap.

– Arbetstidslagen ska värna om arbetstagarnas arbetsmiljö. Men den är ett trubbigt instrument som det är meningen att man ska anpassa lokalt, fortsätter hon.

Men SKL står för den motsatta åsikten i och med att de vill att arbetstidsfrågan ska hanteras i det centrala kollektivavtalet.  Det nuvarande avtalet löpte ut den sista juni och har förlängts löpande under förhandlingarna.

Läs också: artikeln "Kräver ordning på schemat", 17/1 2007

Läs också: artikeln "Kvinnolöner och övertider förenar tjänstemannafacken", 17/11 2006