Medlemsantalet i a-kassan hade minskat med 321.000 i juli i jämförelse med september förra året, enligt den konsekvensanalys av förändringarna i a-kassan som a-kassornas samorganisation, SO, presenterade i dag, torsdag. Det innebär ett medlemstapp på 8,4 procent under det senaste året.

– För första gången på snart 30 år har vi en medlemsminskning i a-kassorna och det är en väldigt stor minskning vi talar om, sa Peter Schönefeld, kanslichef på SO.

Samtidigt som allt färre betalar in medlemsavgiften, ökar också kostnaderna för a-kassornas administration. Enligt SO har det nya avgiftssystemet ökat a-kassornas kostnader med närmare 250 miljoner kronor. Birgitta Lanér, som är ordförande för SO, varnade för att flera a-kassor drabbas hårt av de ökade kostnaderna.

– Det är klart att det blir en oerhörd påfrestning för kassorna, framför allt för de mindre. En del kassor är väldigt nära gränsen till vad de klarar av, sa hon.

Det är det nya avgiftssystemet med förhöjda egenavgifter som skapat problem. Det är dyrt att administrera och har lett till att många lämnat a-kassan för att avgiften blivit för hög. Samtidigt gör de förhöjda avgifterna att arbetslöshetsförsäkringen nu är överfinansierad med cirka 14, 5 miljarder kronor enligt SO.

Att medlemmarna betalar in mer än vad som krävs samtidigt som försäkringsskyddet blivit sämre gör att hela legitimiteten för systemet hotas enligt SO.

– Medlemmarna måste känna att de betalar en rimlig avgift för en bra försäkring. I dag känner de att de betalar en orimlig och orättvis avgift för en dålig försäkring, säger Birgitta Lanér.

Samorganisationen är också kritisk till att regeringen ännu inte lämnat besked om vad som händer med avgiften för alla som straffat ut sig genom att inte betala in medlemsavgiften. Enligt Peter Schönefeld rör det sig om mer än en kvarts miljon medlemmar som lämnat facket på detta sätt.

Det får förödande konsekvenser om a-kassorna tvingas betala in den förhöjda avgiften för dessa. I snitt är varje utstraffad medlem skyldig tusen kronor och kostnaderna för att driva in pengarna skulle bli orimligt höga, enligt SO.

– Det är inte rimligt och det borde statsmakterna klargöra, sa Peter Schönefeld.