Tillsammans med Statistiska centralbyrån presenterade institutet på tisdagen ny lönestatistik för 2006.
Det genomgående budskapet vid presskonferensen var att inte så mycket hänt på ett år – med undantag för tendens att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar något.

Ty fortfarande tjänar den verkställande direktören och verkschefen mest – samtidigt som kaféföreståndaren samt köks- och restaurangbiträdena ligger längst ner i lönestatistiken.

Löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän låg på så gott som samma nivå förra året som året innan.  Den typiske arbetaren tjänade 20 .500 förra året och den typiske tjänstemannen 26.000 kronor i månaden.

– Att säga att ingenting har hänt är missvisande. För vi ser en viss tendens, säger Christina Eurén, statistikexpert på Medlingsinstitutet, och hänvisar till kvinno- respektive manslönerna.

Minst skillnader i kommunerna
De största löneskillnaderna återfinns föga överraskande inom den privata sektorn – och de minsta i landstingen och kommunerna.
Den genomsnittliga månadslönen för hela den svenska arbetsmarknaden förra året var 25 .000 kronor i månaden. För kvinnor var lönen 22.800 och för männen 27.100 – en skillnad på 4.300 kronor i månaden alltså. Dessa löneskillnader återfinns på alla utbildningsnivåer – från enbart grundskola till forskarutbildning.

Vd-ar i topp på löneligan
Den totala löneligan toppades förra året – liksom året innan – av den verkställande direktören som hade en genomsnittlig lön på 63.100. På andra plats kom högre ämbetsmän och politiker som tjänade 59.900. Den gruppen låg trea vid förra mätningen men har nu passerat värdepappersmäklarna i löneligan.

Högre ämbetsmän och politiker: 59.900

Värdepappersmäklare: 59.000

På fjärde plats kommer piloter med 58.800 i månaden.

Samma yrke i botten av lönestegen
Längst ner återfinns även denna gång kaféföreståndare med 16.800 kronor i månaden i genomsnitt. Därefter följer köks- och restaurangbiträden med 16.900, medhjälpare inom jordbruk och trädgård med 17.300. På fjärde plats hamnar hotell- och kontorsstädare med 17.500 i månaden.

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skicka ett e-brev till reportern