Sacos ordförande Anna Ekström ser uttalandet om Vaxholmsmålet som ett stöd för svenska högavlönade som vill få upp lönen.

– För mer välavlönade har det betydelse eftersom många av våra medlemmar tjänar sämre än välutbildade i många europeiska länder, säger Anna Ekström på plats vid Europafackets kongress i Sevilla.

Måste hänga ihop
Även skrivningen om att de förbättringar som svenska facks stridsåtgärder ska leda till ska vara proportionerliga, ställer sig Anna Ekström bakom.

Generaladvokaten uttalar sig för en proportionalitetsregel, men inte den som Svenskt Näringsliv förespråkar, enligt vad Anna Ekström läst ut av förhandsbeslutet från EU:s domstol.

I stället handlar den om att de villkor som krävs ska vara proportionerliga till de fackliga stridsåtgärderna. Arbetsdomstolen ska göra en bedömning av vilka villkor strejken gäller, något Anna Ekström inte protesterar emot.

– Vi är inte rädda för att en domstol ska ta ställning till om villkoren som krävs är schyssta, säger Anna Ekström.

Svårbedömda fall
LO kommer sannolikt att vara mycket kritiskt till en regel om proportionalitet. Det anses negativt att en domstol ska ta ställning till om stridsåtgärder är proportionella.

Erland Olauson, LO:s avtalssekreterare, vill ännu inte kommentera den delen av generaladvokatens utlåtande. Frågan är om generaladvokatens utlåtande är något av en (dyrköpt) pyrrhusseger för LO.