NY BOK. Om Latinamerika är en bortglömd del av världen så är Haiti den mest bortglömda delen av Latinamerika. I en kupp 2004 störtades Haitis folkvalde vänsterpresident Jean-Bertrand Aristide. I den nyutkomna lilla skriften Haiti 2004 (Celanders förlag) berättar den brittiske journalisten Peter Hallward om hur USA och Frankrike aktivt stödde kuppen.

Peter Hallwards bok tar också upp Haitis fängslande historia. Landet var länge en fransk koloni där majoriteten av befolkningen var slavar som importerats från Afrika.

Men den franska revolutionen 1789 fick återverkningar även i denna avlägsna del av imperiet. De svarta slavarna tog revolutionens paroller om frihet, jämlikhet och broderskap på allvar och gjorde uppror. Efter många år av stridigheter utropades Republiken Haiti – en stat där alla oavsett hudfärg förklarades vara jämlika medborgare.

Den haitiska revolutionen blev en viktig inspirationskälla för den koloniala frigörelsen i Sydamerika. När Simón Bolívar under 1820-talet ledde de styrkor som fördrev det spanska imperiet från kontinenten gjorde han det med stöd från det svarta Haiti. Som motprestation fick Bolívar lova att avskaffa slaveriet.

Frankrike förlät aldrig att Haiti frigjorde sig. Fram till 1947 tvingades Haiti betala av på ett enormt skadestånd till moderlandet, som kompensation för förlorad egendom (det vill säga slavar). Haiti är i dag ett av världens fattigaste länder, plågat av våld och av nerskärningsdirektiv från Internationella valutafonden. Peter Hallwards bok är en anklagelseakt mot de stormakter som vägrar lämna Haiti i fred. Aristedes tidigare medarbetare René Preval vann presidentvalet 2006 men landet är fortfarande ockuperat av FN-trupp under ledning av USA.

Boken är kort och koncist skriven och det är visserligen bra. Men samtidigt blir det smått absurt med en liten pamflett på drygt 70 sidor som kostar närmare 200 kronor i bokhandeln. Så någon storsäljare blir den knappast. Vilket är synd, för Haiti 2004 är ett viktigt bidrag till förståelsen av en nedtystad konflikt.

Kalle Holmqvist