Domen om granskningsarvoden innehåller flera grova fel, enligt Byggnads som vill att Europadomstolen tar upp ärendet igen.

Det står i domen att granskningsarvoden har dragits från lönen på de fem oorganiserade byggjobbare som stämde Sverige inför Europadomstolen. Men det är, som LO-Tidningen tidigare har berättat, fel.

Tvisten handlade om huruvida facket har rätt att dra avgiften även från dem som inte är medlemmar. I det aktuella fallet drogs dock aldrig några avgifter.

Och eftersom Byggnads inte var part i målet i Europadomstolen kunde facket inte bemöta denna uppgift, liksom flera andra uppgifter.

De fem byggnadsarbetarna tilldömdes skadestånd från svenska staten för kränkning av äganderätten.

Enligt Byggnads innebär domen att lönegranskning är tillåten, också för oorganiserade löntagare, men att facket tydligare måste redovisa hur granskningsarvodenas används.

Redan när domen föll i februari sade regeringen att den inte begär omprövning.

Att de fem som fått rätt till skadestånd aldrig betalat någon avgift spelar ingen roll, enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Den principiella slutsatsen är redan dragen, förklarar han efter Byggnads nya krav för Dagens Nyheter.