Pappers och Skogsindustrierna slöt ett treårigt avtal. De opartiska ordförandena löste upp det låsta läget genom några förändringar i sitt slutbud – som facket hade krävt. Båda parter är nöjda med uppgörelsen för pappersindustrin.

FAKTA: Massa- och pappersavtalet

Parter: Pappers/Skogsindustrierna
Omfattar: 19.000 pappersarbetare.
Löptid: Tre år från den1 april. Kan sägas upp från hösten 2008.
Lönerna höjs totalt med: 9,6 procent eller i genomsnitt 2.030 kronor.
Individgaranti/Generell löneökning: 575, 525 och 525 kronor under de tre åren.
Lägsta lönen: Inga lägstalöner, men alla är garanterade 1.625 kronor.
Lokala förhandlingar: Om pott och jämställdhetsspott.
Arbetstiden: Ingen förändring förutom en kompdag då nationaldagen infaller lördag eller söndag.
Övrigt: Regler för inrangering av nya företag på avtalsområdet, större inflytande över den egna ledigheten, komptid kan läggas till livstidspensionen, föräldralönen ökar från tre till fyra månader.