Ett treårigt avtal är klart för 19.000 pappersarbetare. Parterna enades under natten till i dag, onsdag.

– Vi är mycket nöjda och vi undviker en konflikt. Nu ser vi fram mot ett konstruktivt samarbete med facket, säger Marie S. Arwidson, vd för arbetsgivarna, Skogsindustrierna.

Hon pekar framför allt på att avtalet är treårigt och att det inte blir någon ytterligare arbetstidsförkortning. Arbetsgivarnas vd beskriver förhandlingarna som hårda och dramatiska. Mitt i natten kallade facket in sin förhandlingsdelegation för att kunna gå i mål.

Kostnadsökningen är 10,2 procent – densamma som i de redan slutna industriavtalen.

Fem förändringar
Inför förhandlingarna på tisdagskvällen ville Pappers ha igenom fem förändringar av slutbudet. Fyra av dessa finns mer eller mindre uppfyllda i den färdiga uppgörelsen. Bland dem finns en jämställdhetspott på 179 kronor under vart och ett av de tre åren för varje kvinna med en lön under 20.000 kronor i månaden. 179 kronor är den nivå som etablerats för jämställdhetspott efter Handels avtal.

– Det är ett genomslag som heter duga. Det går att köra med jämställdhetspott i industrin, säger Matts Jutterström hos Pappers.

För facket var det viktigt att få igenom att 80 procent av lönehöjningarna ska vara generella – att var och en är garanterad ökningen. Det lyckades. De generella ökningarna blir 575, 525 och 525 kronor under de tre avtalsåren, medan det som är kvar att fördela i pottförhandlingar är 143, 131 och 131 kronor. Det generella blir då 80 procent under vart och ett av åren.

Lättare ta ledigt
Det blir också lättare för pappersarbetare att ta ledigt. Om en pappersarbetare vill ha ledigt och begär det 30 dagar i förväg krävs starka skäl för att neka det. Får den anställde ändå nej så får han eller hon ledigt vid den tidpunkt som är hans eller hennes andra alternativ.

Dessutom fick facket ändringar i sin riktning av reglerna för inrangering av nya företag i arbetsgivarorganisation. Principen blir att lönestrukturen ska anpassas till motsvarande företag inom branschen. Facket ville egentligen att utgångspunkten ska vara riksgenomsnittet på pappersarbetarnas månadslön.

Det sker ingen utbyggnad av arbetstidskontot.

– Vi är nöjda med tanke på den norm som skapats tidigare, säger fackets Matts Jutterström.

FAKTA: Massa- och pappersavtalet
Parter: Pappers/Skogsindustrierna
Omfattar: 19.000 pappersarbetare.
Löptid: Tre år från den1 april. Kan sägas upp från hösten 2008.
Lönerna höjs totalt med: 9,6 procent eller i genomsnitt 2.030 kronor.
Individgaranti/Generell löneökning: 575, 525 och 525 kronor under de tre åren.
Lägsta lönen: Inga lägstalöner, men alla är garanterade 1.625 kronor.
Lokala förhandlingar: Om pott och jämställdhetsspott.
Arbetstiden: Ingen förändring förutom en kompdag då nationaldagen infaller lördag eller söndag.
Övrigt: Regler för inrangering av nya företag på avtalsområdet, större inflytande över den egna ledigheten, komptid kan läggas till livstidspensionen, föräldralönen ökar från tre till fyra månader.