När fastighetsskötaren fick sparken på grund av arbetsbrist 2005 hade han jobbat i tolv år hos arbetsgivaren. Mannen ansåg att uppsägningen var felaktig eftersom det stod i hans kontrakt att anställningen skulle gälla fram till pensionen.

Mannens fackförbund, HTF, drev frågan till domstol. Facket ansåg att mannen fått en tidsbegränsad anställning fram tills han fyller 65 år 2016, det vill säga i sammanlagt 23 år. Han skulle därmed inte kunna sägas upp förrän kontraktet går ut.

Arbetsdomstolen gick dock på arbetsgivarens linje. I dag, onsdag, meddelades domen som fastslår att det rörde sig om en vanlig tillsvidareanställning, trots tillägget att den gäller arbetslivet ut.

Domstolen skriver i domen att tidsbegränsade anställningar på 23 knappast förekommer i Sverige, eftersom de inte kan sägas upp av vare sig arbetsgivaren eller den anställde. Domstolen anser dessutom att tillägget inte räcker för att göra anställningen tidsbegränsad eftersom även fasta anställningar upphör vid pensioneringen.

Däremot ger domstolen inget svar på hur lång en visstidsanställning egentligen kan vara.