I diskussionerna om kraven i LO:s avtalsplattform sa IF Metall nej till jämställdhetspotten bland annat med hänvisning till tvätteriarbetarna. En rejäl satsning lägstalönerna är ett bättre sätt att minska lönegapet och få upp kvinnors löner, löd argumentet.

– Nu är det upp till bevis för IF Metall och visa vad utfästelserna från i höstas är värda, säger Arne Bredberg, klubbordförande på Berendsens tvätteri i Angered.

Han sitter också i förhandlingsdelegationen för tvätteriavtalet.

Procent går inte
Tvätteriförhandlingarna börjar i nästa vecka och de handlar om drygt 2.000 anställda i branschen. Genomsnittslönen för dem är 17.900 kronor i månaden.

Arne Bredberg befarar att många anser att nivån är satt av de redan slutna avtalen. Lönepåslagen blir då 10,2 procent i treåriga avtal, men det fungerar inte säger han:

Det duger inte att titta på procenttalen för en låglönebransch som tvätterierna. Det skulle bara innebära ökade skillnader. Han pekar på teknikavtalet, som i snitt ger 3,2 procent. Det ger på teknikavtalet ungefär 700 kronor – och för tvätteriarbetarna 570 kronor. Procentsatserna fungerar alltså inte för att minska lönegapet.

Vill ha tusenlapp
– Jag tycker faktiskt att vi behöver påslag i storleksordningen 1.000 kronor i månaden i påslag under vart och ett av de tre åren för att börja minska lönegapet, säger klubbordföranden i Angered.

Han bygger sitt resonemang på att de anställda på teknikavtalet med löneglidningen borde få bortåt 850 kronor mer i månaden. För att minska skillnaderna behövs då ett större påslag till tvätteriarbetarna.

Nu finns det också enligt honom en metod att avgöra vad som ger bäst resultat – jämställdhetspott eller höjning av lägstalönerna. Handels har just slutit ett avtal med jämställdhetspott. Det ger löneökningar på drygt 800 kronor i månaden. För att lägstalönesatsningen ska vara bättre borde löneökningarna bli större än så för tvätteriarbetarna.

Stora potter krävs
Kenneth Strandh är avtalsansvarig för tvätteriavtalet hos IF Metall. Han säger att utgångspunkten i förhandlingarna är industrifackens avtalsplattform: 3,9 procent i ett ettårigt avtal och en höjning av lägstalönerna med 1.400 kronor. Han konstaterar dessutom att flera avtal har slutits och att det har betydelse.

– Det behövs relativt stora potter för att få upp tvätteriarbetarnas lön, säger Kenneth Strandh.