Elektrikerförbundet och arbetsgivarna i EFA tar paus över påsk. Förhandlingarna om 2.300 kraftverkselektrikers löner fortsätter sedan – med inspiration från uppgörelsen om pappersarbetarnas löner.
 
– Det var en svår sak för oss, och viktigt att få igenom att en stor andel generella påslag blir ett riktmärke. Nu finns det något att rätta sig efter om vi går till medling. Utan generella påslag blir en del utan löneökningar, säger Tommy Olausson på Elektrikerförbundet.

Pappers och Skogsindustrierna har kommit överens om att i storleksordningen 80 procent av löneökningarna ska vara generella. Det betyder att var och en är garanterad en viss löneförhöjning.

Förhandlar själva
Motparten i förhandlingarna om nytt kraftverksavtal, Ulrika Egerlid Schotte vd för Energiföretagens arbetsgivarförening (EFA), tycker inte att kopplingen är lika självklar. Var och en förhandlar för sig själv, säger hon.

– Förhandlingarna går bra och det är inga konstigheter, säger hon.

Arbetsgivarnas vd vill dock inte närmare berätta om parternas diskussioner.

Fackets Tommy Olausson säger att en stötesten i förhandlingarna är ledighet för dem som går beredskap under en vecka. Nu får den som går beredskap och kallas ut att jobba mellan midnatt och fem på morgonen alltid rätt till elva timmars ledighet samt betalt som vanligt för den arbetstid som faller inom för elvatimmarsledigheten. Elektrikerna vill att den som gått beredskap dessutom ska få måndagen efter beredskapsveckan som betald ledig dag, som en hopsamlad kompensation för beredskapsarbete utfört på kvällen före midnatt.

Kortare arbetstid
Tommy Olausson säger att parterna är överens om en extra avsättning till avtalspensionen och troligen också en utökning av arbetstidsförkortningen med sju timmar per år.

Löneramen på 10,2 procent på tre år vill facket se som ett golv i kraftverksförhandlingarna. Tidigare har facket rest kravet om bonus åt alla anställda, som en reaktion på de höga bonusarna till cheferna hos bland annat Fortum. Arbetsgivarna har inte varit pigga på att gå med på kravet. Tommy Olausson säger nu att det är svårt att få tryck i frågan, eftersom inget annat fack driver den.

Nästa förhandlingsdag är måndag den 23 april. Facket hoppas att det då ska ha slutits andra avtal, vars innehåll kan ge Elektrikerna hjälp med argumentationen.

Kraftverksavtalet löpte ut i lördags – den 31 mars – och det omfattar ungefär 2.300 elektriker på privata kraftverksföretag.