Byggnads varslar om konflikt. Strejken startar den 18 april och drabbar bland annat byggandet av en kriminalvårdsanstalt i Sala.

– Vi kommer ingenstans i förhandlingarna. Det här är ett sätt att komma igång med dem, säger Gunnar Ericson, avtalssekreterare hos Byggnads.

Parterna har under en knapp vecka haft intensiva kontakter och nu väljer Byggnads konflikt. Fack och arbetsgivare beskyller varandra för att vara ovilliga att förhandla.

– Märkligt att de varslar innan vi ens förhandlat ordentligt, säger Bo Antoni, vid hos arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier.

Han säger att arbetsgivarna i går,tisdag, fick en tjock lunta med papper. Enligt Bo Antoni svarade arbetsgivarna att materialet var oanvändbart som kollektivavtal. Svaret från Byggnads blev då att ställa in en förhandling på onsdagskvällen och lägga ett strejkvarsel.

Fackets Gunnar Ericson säger att motsättningarna i första hand handlar om partsförhållandena, arbetstidsförkortning och om höjning av grundlön.

Byggnads vill att fackets ställning ska stärkas på tre avtalsområdet och att fackavdelningen ska vara motpart i löneförhandlingarna på arbetsplatserna.

De tre avtalen är anläggningsavtalet och två mindre avtal – reparations- samt specialavtalet. På byggavtalet är redan avdelningen motpart.

Facket vill att arbetstiden ska förkortas med en dag per år. Dessutom vill Byggnads ha upp grundlönen från 112 till 124 kronor i timmen. Argumentet för
det är återställa relationen till utbetald lön. Byggnads grundlön är framför allt en stupstockslön och den betalas mest ut när ackordsförhandlingarna
inte går i lås.

Enligt Bo Antoni har arbetsgivarna inte rest några skarpa krav i avtalsförhandlingarna

Bland de arbetsplatser som tas ut i konflikt finns bygget av en kriminalvårdsanstalt i Sala, ett kongress- och konserthus i Uppsala samt uppförandet av resecentrum i Uppsala. Dessutom går de Peab-anställda på bygget av det nya kulsinterverket i gruvan i Kiruna ut i strejk.

Nu kommer medlare att tillsättas och börja arbeta innan varslen träder i
kraft.