Tjänstemännen i pappersindustrin har fått sitt treårsavtal klart.

FAKTA: Massa- och pappersavtalet för tjänstemän
Parter: Sif och Sveriges Ingenjörer/Skogsindustrierna.
Omfattar: Cirka 10.000 tjänstemän och akademiker i pappersindustrin.
Löptid: Tre år från den 1 april 2007.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent, under de tre åren: 3,0 och 2,6 och 2,5 procent.
Individgaranti: Lägsta löneökning är 450 kronor per månad första året,  350 kronor andra året och 300 kronor tredje året.
Lägsta lönen: Är nu 13.600 kronor per månad, den höjs med 3,5 procent,  3,1 procent och 3,0 procent. Från den 1 april införs ytterligare en lägsta lön om 15.000 kronom per månad för arbetstagare som varit anställd sammanhängande ett år i företaget. Den höjs med 3,1 procent och 3,0 procent.
Lokala förhandlingar: I samband med lönerevisionen den 1 april varje år skall de lokala parterna utöver ovan angivna utrymme förhandla  om individuella löneökningar i syfte att bibehålla eller uppnå önskad lönestruktur.
Arbetstid:
Övrigt: