Cirka 16.000 metallare fick nytt avtal natten till i dag, tisdag.  De flesta arbetar som mekaniker, fordonstekniker och bilplåtslagare.

Det nya avtalet är treårigt, men det sista året kan sägas upp. Löneökningarna blir totalt 9,7 procent. Men det sammanlagda avtalsvärdet ligger på 10,2 procent inklusive avsättningar till den förbättrade avtalspensionen.

Lägstalönerna kommer också att höjas med totalt 1.925 kronor under avtalsperioden.  Höjningen blir 700 kronor per månad de båda första åren och 525 kronor det tredje.

Överenskommelsen är ännu så länge preliminär. För att bli bindande måste den godkännas av IF Metalls förbundsstyrelse.
 
FAKTA: Bil- och traktoravtalet
Parter: IF Metall/Motorbranschens arbetsgivarförbund.
Omfattar: 16.000 bil- lastbils- och maskinmekaniker, fordonstekniker och bilplåtslagare.
Löptid: Tre år, 1 maj 2007 – 30 april 2010. Sista avtalsåret kan sägas upp.
Lönerna höjs totalt med: 9,7 procent. 3,3 procent första och tredje året, 3,1 procent andra året.
Individgaranti/Generell löneökning:
Lägsta lönen: Höjs med 700 kronor i månaden första och andra avtalsåret och med 525 kronor i månaden det tredje året.
Lokala förhandlingar:
Arbetstiden: Bestämmelser för dygns- och veckovila enligt EU-direktivet införs. Annandag pingst tas bort som helgdag och kompenseras med att avsättningen till arbetstidsbanken årligen höjs med två timmar och 15 minuter.
Övrigt: Avsättning till förbättrad avtalspension ger avtalet ett sammanlagt värde av 10, 2 procent. Rätten till föräldralön ökar till fyra månader. Arbetsgivaren får rätt till fri visstidsanställning i tolv månader.