Inga siffror – inga lönesummor – finns med i det centrala avtal som tjänstemännen och akademikerna i fastighetsbranschen har slutit med arbetsgivarna i Fastigo. Nu följer lokala förhandlingar på varje arbetsplats.

FAKTA: Fastighetsavtal för tjänstemännen
Parter: SKTF, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter/Fastigo.
Omfattar:
4.500 tjänstemän i fastighetsbranschen.
Löptid:
Tre år från den 1 april 2007.
Lönerna höjs totalt med:
Löneutrymmet kommer att förhandlas på varje företag lokalt.
Individgaranti/Generell löneökning:
Löneutrymmet kommer att förhandlas på varje företag lokalt.
Lägsta lönen:
Löneutrymmet kommer att förhandlas på varje företag lokalt.
Lokala förhandlingar:
Löneutrymmet kommer att förhandlas på varje företag lokalt. I avtalet är inskrivet att relationen mellan mäns och kvinnors löner ska ha förändrats senast när avtalet löper ut.
Arbetstiden:
Inte färdigförhandlat än.
Övrigt:
Tiden med föräldralön har förlängts till sex månader, då arbetsgivaren lägger på 10 procent av lönen. Gäller från första anställningsdagen.