På måndagskvällen när Pappers sa nej till slutbudet från de opartiska ordförandena pratade också fackets ordförande Jan-Henrik Sandberg om att Pappers förbereder konfliktvarsel.

Även fortsättningsvis är det i så fall de opartiska ordförandena som leder arbetet. De kan skjuta upp en konflikt i 14 dagar om de tror att det kan underlätta för parterna att komma överens.

När väl konflikten brutit ut kan Industrikommittén samlas om opo eller någon av parterna begär det. Industrikommittén kan avbryta en pågående konflikt om den gör bedömningen att det underlättar förhandlingarna.

Industrikommittén är industriavtalets högsta beslutande organ och har till uppgift att vårda och utveckla avtalet. I kommittén har fack och arbetsgivare 15 representanter var. Den dagliga ledningen utgörs av de verkställande ledamöterna. Just nu är det Mari-Ann Krantz från Sif och Bengt Huldt från Stål och metallgruppen.

Som regel träffas Industrikommittén en gång om året och utser då de opartiska ordförandena och industrins ekonomiska råd samt väljer ledning för Industrikommittén.

I industriavtalets eget förhandlingsavtal stadgas att Industrikommittén kan avbryta en konflikt. Göran Nilsson på Facken inom industrin säger dock att paragrafen aldrig tillämpats och att det inte finns någon praxis för hur den ska användas.