Danska LO:s a-kassor förlorade förra året nästan 56.000 medlemmar. Främst är det löntagare under 30 år som väljer bort fack och a-kassor.

En del av dem går in i fristående a-kassor som den kristna. Men många väljer att ställa sig helt utanför.

LO-fackens a-kassor är de största förlorarna. Enligt en opinionsundersökning, som LO:s nyhetsbrev A4 står bakom, överväger var femte medlem att lämna a-kassan.

– Det är en farlig utveckling. Unga danskar känner sig säkra på att de får jobb. De är inte oroliga för att bli arbetslösa när konjunkturen är god, säger Dennis Rasmussen, chef för Handel och kontors (HK) a-kassa.

Rekordtapp
Förra året förlorade HK:s kassa 16.000 medlemmar och det är rekord i den fackliga historien. Medlemskapet måste bli billigare, anser Dennis Rasmussen.

– Men vi måste också bli bättre på att tala om för unga löntagare att det går att enbart gå med i en facklig a-kassa också. Många väljer de alternativa för att de inte tillhör ett fack och för att de är billiga, säger Dennis Rasmussen.

Andra LO-fack som Metal och de offentliganställdas FOA tycker inte det är en bra idé att fack och a-kassa ska sälja sina tjänster var och en för sig. De tycker att det fortfarande är viktigt att hålla ihop de båda delarna.

I motsats till de fackliga a-kassorna ökar antalet medlemmar i de alternativa kassorna, som den kristna.

Hot mot flex
Om tendensen håller i sig med att fler och fler ställer sig utanför får det samhällsekonomiska konsekvenser, anser Henning Jørgensen, professor vid Ålborgs universitet.

Det danska flexicurity-systemet bygger på att den flexibla arbetsmarknaden (där arbetsgivarna lätt kan säga upp anställda) balanseras av en hög a-kassa. Om fler och fler inte har rätt till dagpenning får hela samhällssystemet problem och systemet tippar, enligt Henning Jørgensen.

En medlem i HK som också är med i a-kassan och vill få del av den förtida pensionen betalar drygt 1.400 svenska kronor i månaden, varav drygt 500 kronor går till a-kassan.

Omkring 80 procent av HK:s medlemmar betalar än så länge hela summan.