Facket och arbetsgivarna ska i kväll, måndag, svara på slutbudet. Matts Jutterström på Pappers vill inte avslöja något om innehållet i det.

Under eftermiddagen kommer fackets förhandlingsdelegation att ta ställning till budet.

Arbetsgivarna har i ett pressmeddelande förklarat att de kommenterar budet efter att de givit sitt besked till medlarna – Gunnar Högberg och Göte Larsson.

För en vecka sedan sa facket nej och arbetsgivarna ja till den första hemställan från de opartiska ordförandena. Facket motiverade sitt ställningstagande med att inget av deras krav om ökat inflytande fanns med i det föreslagna avtalsförslaget. Dessutom invände Pappers mot regleringen av dygnsvilan som bland annat skulle ge arbetsgivarna för stora möjligheter att styra över arbetstiden.

Arbetsgivarna sa ja trots att de inte fått med sina krav om en mer flexibel arbetstidsförläggning och en viss ökning av årsarbetstiden.

Både fack och arbetsgivare accepterade för en vecka sedan lönenivån från de redan slutna industriavtalen – 10,2 procent i ett treårigt avtal.

Under veckan sedan dess har medlarna resonerat med parterna. Pappers har bland annat modifierat sitt krav om löneskydd för nya företag och dragit tillbaka en del av sina krav. För facket är det dock också viktigt med jämställdhetspott, att inhyrning förbjuds när uppsagda har rätt till återanställningsrätt samt att facket får möjlighet att stoppa underentreprenörer.

Svaren till de opartiska ordförandena lämnas klockan 18 i kväll, måndag.