Arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier är beredda att gå med på att fackets lokalavdelning ska vara 
motpart i ackordsförhandlingarna på
anläggningsavtalet - åtminstone på stora arbetsplatser.

Idag är det de anställda på varje byggarbetsplats som är motpart på anläggningsavtalet. Med avdelningen
som motpart blir fackets styrka större i förhandlingarna.

För arbetsgivarna är det en helomvändning. Tidigare har Sveriges Byggindustrier hårdnackat drivit att
de anställda ska vara motpart även i byggavtalet och att avdelningen inte ska ha någon direkt
inblandning i löneförhandlingarna. Nu ställer arbetsgivarna upp på motsatsen – avdelningen ska vara
motpart i alla viktiga lokala löneförhandlingar.

I torsdags förklarade Byggnads att facket är berett att plocka bort granskningsarvodena ur alla avtal
– något som arbetsgivarna länge eftersträvat - och krävde i gengäld bland annat att avdelningen ska
vara motpart även på anläggningsavtalet.

I ett pressmeddelande förklarar Sveriges Byggindustriers vd, Bo Antoni, att en uppgörelse nu är möjlig -
bara parterna kan komma överens om lönenivåer och hur de mindre arbetsplatserna på anläggningsområdet
ska behandlas.
Fack och arbetsgivare fortsatte förhandlingarna vid 15-tiden på lördagseftermiddagen. Förhandlingarna
rör 70.000 bygg- och anläggningsarbetare.