Knappt hälften i LO-opinion svarar att tillfälliga anställningar har blivit vanligare på den egna arbetsplatsen under de senaste tre åren.

En tredjedel svarar att det har blivit vanligare med inhyrda från bemanningsföretag under de senaste tre åren. Av svaren att döma är tillfällliga anställningar vanligast i vården och detaljhandeln, även om de finns i alla branscher.

– Jag har jobbat i telebranschen i över 40 år. Så många tillfälligt anställda som nu har det aldrig varit förut. Det är också mycket inhyrd personal från bemanningsföretag och underleverantörer. Det förekom inte för fem-tio år sedan, berättar Hans Kristersson, Säter, teletekniker och fackligt aktiv i Seko.

Flera fackligt aktiva inom industrin berättar att facket har lyckats begränsa antalet tillfälliga anställningar och mer eller mindre satt stopp för bemanningsföretag.

En och annan inom Kommunal och Handels berättar om att deras arbetsgivare har svängt och vill öka antalet fast anställda, men ännu fler talar om låg grundbemanning och 20–30 procent tillfälligt anställda som går ut och in efter behov.