Socialdemokraternas partistyrelse utser honom till uppdraget idag, fredag på eftermiddagen.

Det är en fyra tunga arbetsgrupper som socialdemokraterna nu utser. De andra ska arbeta med utrikesfrågor, jobb samt klimat och miljöfrågor

– Det är en förmån att få jobba med de här frågorna. Det ska bli intressant och lärorikt och vi strävar efter att så många som möjligt ska komma till tals i arbetet, säger Stefan Löfven.

Han berättar också att han tillsammans med Carin Jämtin ska börja planera arbetet före påsk. Arbetet ska vara avslutat till socialdemokraternas
partikongress 2009.