Bara tekniska problem återstår att lösa innan LO:s och Svenskt Näringslivs nya pensionsavtal kan träda i kraft. LO:s avtalssekreterare Erland Olauson tror att allt är klart inom några veckor.

Ett utkast till avtal är färdigt. För att avtalet ska börja gälla måste alla LO-förbund godkänna det.

Men de förbund som vill vara med på det nya pensionsavtalet måste skriva på treåriga löneavtal. Det har varit ett villkor från Svenskt Näringsliv, och i praktiken har LO accepterat det. Erland Olauson uttrycker det så här:

– Det har nu etablerats genom flera avtal att ska man ha pensionsavtalet, så är det treåriga löneavtal som gäller.

Vissa LO-förbund har avtal som gäller till nästa år
Problemet är att en del LO-förbund, bland dem Transport, har löneavtal som inte går ut i år, utan först 2008. Seko har avtal som löper ut i höst.

– Pensionsavtalet får man alltså om man har treårsavtal. Att då skriva på pensionavtalet kan uppfattas som att man har skrivit på att man ska ha ett treårigt löneavtal, förklarar Erland Olauson. Och att göra det innan man ens har börjat förhandla kan vara knepigt.

Detta är det ”tekniska problem” som LO och Svenskt Näringsliv nu diskuterar.

– I övrigt är vi överens, betonar Erland Olauson.
En tänkbar lösning kan vara att de förbund vars löneavtal löper ut i höst eller först nästa år får ansluta sig till pensionsavtalet vid en senare tidpunkt.

Högre pensionsavgifter från den 1 januari 2008
Den 1 januari 2008 är det meningen att arbetsgivarna börja betala in de nya, högre pensionsavgifterna för sina anställda.
Dessförinnan måste flera praktiska frågor klaras av. Därför vill LO och Svenskt Näringsliv att det nya pensionsavtalet börjar gälla före sommaren.

Framför allt ska parterna hinna upphandla ett antal sparalternativ som den anställde får välja bland. En sådan upphandling har gjorts för tjänstemännens avtalspension, ITP, och den visade att pensionbolagens förvaltningsavgifter kan pressas ner ordentligt.