Under dagen har fack och arbetsgivare träffat de opartiska ordförandena, Anders Lindström och Gunnar Björklund. Medlarna har bett Livs att vänta med sitt varsel för att de ska hinna sätta sig in i motsättningarna och det går facket med på.

Fackets ursprungliga plan var att varsla på måndag, Nu får helgens överläggningar avgöra om och när det planerade varsletg offentliggörs..

– Vi inser att opo behöver möjlighet att i mlugn och ro kunna sätta sig in i de frågor som skiljer oss åt och vi har därför beslutat att ge dem till mötes, säger förbundsordförande Hans-Olov Nilsson.