– Ingen försöker att gömma några pengar. Våra inkomster beskattas precis som vilka andra svenska inkomster som helst.

Harald Mix, vd för Altor, svarar på kritiken mot riskkapitalbolagen för att de skulle gömma sig undan insyn i skattesmitarparadis. Altor är ett av de fyra största riskkapitalbolagen. Om kritiken för de höga ersättningarna säger han:

– Om man är väldigt, väldigt duktig kan man få en bra ersättning.

– Men innan riskkapitalbolagen kan få någon vinstdelning överhuvudtaget måste vi återbetala allt kapital plus tio procent per år i
garanterad avkastning.

Standardlöner
Han hänvisar till att detta är en etablerad internationell ersättningsform.

– Avtalen ingås med väldigt sofistikerade investerare världen över, därför att de tror de kan få en väldigt hög nettoavkastning. Ingen tvingar någon att investera i våra fonder.

Harald Mix hävdar att mycket av den senaste tidens kritik mot riskkapitalbolagen bygger på missuppfattningar. Anledningen till att riskkapitalbolagens fonder och managementbolag placerats i lågbeskattande områden som Jersey och Guernsey är internationella placerare är vana vid den modellen.

– Mellan 85 och 90 procent av kapitalet i våra fonder kommer från utländska investerare. De vill ha ett stabilt regelverk som de är bekväma med. Men framför allt vill de inte att vinsten ska dubbelbeskattas, utan enbart beskattas i deras hemländer.

Ingen skillnad
Av detta följer också, enligt Harald Mix, att managementbolagen också måste ha sin juridiska hemvist på dessa kanalöar. Beskattningen skulle ha varit densamma om bolaget varit placerat i Sverige, enligt Harald Mix.

46-årige Harald Mix har en lång karriär bakom sig inom riskkapitalbolagssfären. Han jobbade elva år inom Industri Kapital och startade sedan Altor. Mellan 2000 och 2005 uppgick hans samlade inkomst till 214 miljoner kronor, det mesta av det i form av två stora kapitalinkomster, 117 miljoner kronor 2001 och 64 miljoner 2003.

– I samband med att jag slutade på Industri Kapital sålde jag ut mina andelar i bolaget. Det är betalning för de elva år jag jobbade där och för den framgång vi hade i verksamheten.

Harald Mix har betalat sammanlagt 73 miljoner kronor i skatt mellan 2000 och 2005. Mycket pengar, kan det tyckas. Men samtidigt skattar Mix, tack vare att det mesta av inkomsten tagits upp som kapitalinkomst, som en låginkomsttagare. Bara 34 procent av inkomsten gick till skatt.

Vänner med facket
Harald Mix påpekar för LO-Tidningen att han i de affärer som han varit involverad i haft ett väldigt bra samarbete med facket. Han nämner Nobia, Alfa Laval och Oriflame.

– Det fokus som vi kan bidra med – offensiva satsningar och kompletteringsförvärv – har uppfattats väldigt positivt.

Harald Mix tror att riskkapitalbolagen kommer att vara en stor och växande ägare i framtiden.

– Vi kan med vår utformning av ersättningarna attrahera väldigt duktiga människor och utveckla verksamheter i Sverige.

Läs också: nyhetsartikeln "Fondbolag med motsatt syn på risker"
Läs också: nyhetsartikeln "De blir miljonärer på pensioner"
Läs också: "Riskkapitalet väcker oro för jobben"

Peeter-Jaan Kask
Skriv ett e-postbrev till redaktionen