Lars Dicander  är dock inte förvånad över att facket nu pratar om konfliktvarsel. Det är en del av arsenalen, som finns till hands, och avtalet går ju ut imorgon, lördag.

Delvis beskriver Lars Dicander motsättningarna på samma vis som facket. Lägstalönerna klarar inte parterna ut, enligt honom,  utan hjälp av de opartiska ordförandena.

Däremot tycker han inte att ytterligare reglering av arbetsmiljön är någon stor frågan, eftersom facket bara vill skriva in bestämmelser som redan finns i lag och det tycker arbetsgivarna är onödigt byråkratiskt.

– Vi hade också önskat oss en ny reglering av arbetstidens förläggning, men förhandlingarna har visat att det inte är möjligt och det är vi ledsna för, säger han.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson förklarar att förändringar av arbetstidens förläggning är en död fråga. Krav på sådana förändringar är i sig ett starkt skäl att gå i konflikt för facket.