Ska pensionärernas pengar i pensionsfonder och försäkringsbolag investeras i riskkapitalbolag? Ja, anser de flesta kapitalförvaltare. Nej, anser ett fåtal, som avstått.

Alla svenska AP-fonder satsar i riskkapitalbolag, liksom många andra svenska pensionsfonder och försäkringsbolag. AMF Pension och Alecta hör till undantagen som säger nej.

– Vi räknar med att de här fonderna kan ge oss fem procent högre avkastning än börsen. Det är svårt att motivera att inte satsa på dem då, säger Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, som placerat tolv miljarder i riskkapitalbolagens fonder.

Avstår risken
AMF Pension, där Christer Elmehagen är vd, satsar däremot inte en enda krona av pensionspengarna i riskkapitalfonder.

– Vi tycker avgifterna och de ersättningar som riskkapitalbolagen får är alldeles för höga. Det är inte värt att ta den större risk som det medför att placera i riskkapitalbolag.

Christer Elmehagen pekar på fler skäl än avgifterna för att avstå.

– En investering i riskkapitalbolag innebär att kapitalet låses in över en längre period. Om marknaden förändras så sitter pengarna fast.

– Och när vi tittat på de här bolagen över en längre tid så ser vi inte heller att överavkastningen varit så fantastisk som det sägs. Vi tror att vi kan uppnå lika mycket genom att agera fritt på svenska och internationella marknader.

Beslutet att avstå från att placera i riskkapitalbolag har heller inte påverkat AMF pensions möjlighet att ge en god avkastning till spararna.

Lönsammast av alla
– Vi har den högsta avkastningen av alla de fonder som går att spara i idag, säger Christer Elmehagen. Så har det sett ut under en lång följd av år.

Kerstin Hessius uppger att Tredje AP-fonden förra året fick 22,5 procents avkastning på den här delen av kapitalet. Hon ser inget problem i att riskkapitalbolagen bara äger sina företag i upp till fem år eftersom hon anser att riskkapitalbolagen, genom sitt sätt att arbeta, höjer det långsiktiga värdet på företagen.

Om de höga ersättningarna tycker Kerstin Hessius att det som väcker anstöt inte är att riskkapitalbolagen får 20 procent av vinsten – utan snarare att dessa 20 procent blivit väldigt mycket pengar.

– Men vi står inför denna avvägning: Tycker vi att det viktigaste är att ge pensionärerna en högre avkastning eller att den här branschen inte ska tjäna så mycket pengar som den tjänar i dag?

Peeter-Jaan Kask
Skriv ett e-postbrev till redaktionen