Fackliga företrädare från Israel och Palestina ska överlägga i Stockholm, inbjudna av LO. Ett tema är hur facken kan medverka till en demokratisk och ekonomisk utveckling i regionen.
 
Inbjudan överlämnades när en LO-delegation besökte området i förra veckan, bara några dagar efter att den nya palestinska regeringen tillträtt. De fackliga centralorganisationerna, palestinska PGFTU och israeliska New Histadrut, var beredda att komma till Stockholm för gemensamma överläggningar. Möten väntas bli av i höst.

LO-initiativet innebär att de två organisationerna kan mötas på neutral mark. De har tidigare haft en hel del utbyte och besökt varandra, men de restriktiva israeliska lagarna hindrar både israeler och palestinier att korsa den hårdbevakade gränsen.

Samlar krafterna
– LO:s erbjudande innebär att PGFTU och Histadrut kan delta med var sin fyrmannadelegation under fyra fem dagar. Vi ställer också upp med resurspersoner och annat stöd som organisationerna efterfrågar, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Den konfliktfyllda situationen i området har drabbat både palestinska och israeliska löntagare mycket hårt. Tidigare var Israels och Palestinas ekonomier i princip sammanflätade och omkring 200.000 palestinier passerade dagligen gränsen för att arbeta i Israel. I dag är de ekonomiska relationerna kraftigt nedkylda, vilket lett till skyhög arbetslöshet på Västbanken och i Gaza.

– Löntagare har ett gemensamt intresse av stabilitet och ekonomisk utveckling, oavsett vilket land de kommer ifrån, säger LO-ordföranden.

– Som fackliga organisationer kan vi därför mötas kring frågor som rör jobb, utveckling och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Wanja Lundby-Wedin har flera exempel på länder där fackföreningsrörelsen haft en avgörande roll för en demokratisk utveckling:
Solidarnoc i Polen och Cosatu i Sydafrika.

Blivit hemmablind
– Liksom vårt eget land. Det är svårt att tänka sig framväxten av vårt moderna, demokratiska Sverige utan LO och övriga fackföreningsrörelsen, säger hon.

Det är andra gången som LO erbjuder sig att agera värd för ett möte mellan PGFTU och Histadrut. En första inbjudan överlämnades när Wanja Lundby-Wedin besökte Israel och Palestina i januari 2005. Liksom denna gång blev svaret ja, men mötet blev aldrig av.

– Nu finns det en ny palestinsk regering som väcker hopp på båda sidor, och som trots förbehållen för Hamasministrarna har fått ett internationellt erkännande, säger Wanja Lundby-Wedin som tror att förutsättningarna är bättre denna gång.

Läs också: nyhetsartikeln "Israeliska facket kämpar med krigets konsekvenser"

Agneta Carleson
Skriv ett e-postbrev till redaktionen