Tack LO! Äntligen! Har de olika LO-förbunden svårt att komma överens om en likartad arbetslöshetsförsäkring är det beklagligt. Vi har inte tid att dra dessa frågor i långbänk, och vi kan inte vänta med dessa frågor till nästa val. Tänk efter. Vad var avsikten med sänkningen av a-kassan?

Jo, att det skall löna sig att arbeta. Det drabbar framför allt låglönegrupperna och deltidsarbetande mycket negativt. Med den stora viktigaste frågan diskuteras inte. Den att förändringen givetvis att syftar till lönedumpanning.

Det är ingen tvekan för mig att vi skall gå till offensiv och möta detta med en ny lönedrivande a-kassa/försäkring. I dag är brytpunkten 18.700 kronor i månaden. Det finns massor av LO-grupper som ligger högt över detta. Räkna själv. Om du har en månadslön på 28.000 och blir arbetslös så beräknas a-kassan på 18.700, det ger 10.500 kronor efter skatt.

Jag som arbetsförmedlare är skyldig att anvisa dig jobb, om det sedan råkar vara 10 procent under a-kassan det vill säga 13.500 kronor blir du tvingad att ta det eller bli avstängd. Höj a-kassan/försäkringen till 85 procent av tidigare lön. Ta bort nuvarande tvingande regler. Det räcker med en gräns på 300 dagar.

Du väljer själv om det är lönsamt att ta erbjudet jobb. För att citera Reinfeldt: ”Det skall ju löna sig att arbeta”.

Bo Bayard
Medlem i Seko