Handelsavtalet är identiskt med den uppgörelse som parterna förhandlade fram på egen hand. Samtliga varslade stridsåtgärder är nu inställda och påskhandeln kan fortsätta ostörd. Avtalet är ett genombrott för jämställda löner, anser Handels.

Finkostymerna var på redan under lördagskvällen i förra veckan. Under gårdagen, torsdag, var stämningen mer oviss innan avtalet värt 12,6 procent (pensionsuppgörelsen ej inräknad) undertecknades i sitt urprungsutförande.

Flera signaler på att ett avtal var nära förestående hade dock kommit under gårdagen.

De inkallade medlarna från statliga Medlingsinstitutet vädjade om en tids frist för att kunna utföra sitt uppdrag. LO ställde in sin presskonferens om sympatiåtgärder, och sköt besluten på framtiden. Handels varsel mot 100 butiker och 6.000 anställda låg dock kvar till dess att avtalet var i hamn. Dag Klackenberg sa att han tänkte skriva på.

Medlarna, som träffat såväl parterna inom handeln som Svenskt Näringsliv och LO, lämnade ett slutbud vid åttatiden som förkastades. Handels linje har hela tiden varit att inte backa.

För dyrt för SN
Svenskt Näringslivs samverkansutskott med ordförande Sverker Martin-Löf i spetsen uttrycker i en kommentar oro för att nivån är för hög.

– Det återstår mycket av årets avtalsrörelse. Förhoppningsvis kommer varningsorden från Konjunkturinstitutet att beaktas i de många kollektivavtalsförhandlingar som ännu kvarstår. Ansvaret vilar nu tungt på LO och dess medlemsförbund att respektera industriavtalet som norm.

SN skriver också att syftet med samverkan under avtalsrörelsen var just att undvika att konkurrenskraften och sysselsättningen underminerades.

Någon direkt kritik mot Dag Klackenbergs agerande uttrycks dock inte där.

För detaljhandeln ger det nya kollektivavtalet löneökningar på 764 kronor i år, 795 kronor nästa år och 876 kronor det sista året, 2009. För partihandeln ger avtalet 717 kronor, 748 kronor och 825 kronor.

Parterna nöjda
Både Handels och Svensk Handel är mycket nöjda.

– Ett avtal som ger medarbetare i handeln lika mycket mer i plånboken som anställda inom industrin. Vi har också lyckats förenkla och modernisera regelverket, säger Kenneth Bengtsson, ordförande i Svensk Handel i en kommentar.

Den ökade flexibiliteten bygger i första hand på att möjligheten nu finns att göra en genomsnittsberäkning av arbetstiden över 52 veckor i stället för som tidigare 26. Att rätten till heltid inte skrevs in i avtalet ser arbetsgivaren också som en viktig fråga.

Svensk Handel fick dock ge upp sitt krav på att senarelägga ob-tillägget efter ett massivt motstånd från Handels.

”Fantastiskt”
– Det är fantastiskt, säger Susanna Gideonsson, Handels första vice ordförande, om hela avtalet och pekar på några viktiga saker.

Satsningen på jämställdhet, att påslagen blev i kronor och på att parterna kunde föra goda samtal i ett oerhört bra klimat och göra upp utan medling – jo, hon ser det så trots allt.

Samtidigt är hon kritisk till Svenskt Näringsliv. Vi har haft en onödig resa på nästan en vecka, säger hon och uppskattar kostnaderna till omkring en miljon kronor i extra utgifter för förbundet.

– Vi behöver Svenskt Näringsliv, vi är inte betjänta av att de splittras. Men vi hoppas att de fått sig en läxa.

– De har dragit igång en massa liv utan att ha ett uns av sanning i det de påstår.

Om medlarnas slutbud säger hon att det innehöll lite som kanske var bättre för Handels och lite som gynnade Svenskt Näringsliv, men inget som parterna ville riskera att bli osams för.