Gruvarbetarna får sitt underjordstillägg. Det stod klart strax efter midnatt då IF Metall och gruvarbetsgivarna skrev under en uppgörelse.

Kostnadsökningen för lön och pension är densamma som för övriga ingångna industriavtal: 10,2 procent i ett treårigt avtal.

Underjordstillägget är dock inte alls på de nivåer som gruvarbetarna eftersträvat, men det är trots allt inskrivet i det centrala avtalet. Det är heller inte differentierat, men det öppnar för differentiering lokalt.

– Det var så långt vi kunde komma, säger Harry Rantakyrö, ordförande i Gruvtolvan i Kiruna och ledamot i förhandlingsdelegationen.

Lokala förbättringar
Han vill lyfta fram att texten öppnar för lokala förbättringar av underjordstillägget. Dessutom pekar han att på att det nu gäller att få ut mer lokalt i både lön och underjordstillägg.

– Nu bränner vi på i de lokala förhandlingarna.

Underjordstillägget är satt till 1.010 kronor per månad och det är en lägsta nivå för de lokala parter som inte kommer överens om något bättre. Tillägget ökar med pottpåslagen från nästa år, vilket innebär att det höjs med 3,1 procent både andra och tredje avtalsåret.

Nöjd arbetsgivare
Gruvarbetsgivarnas vd Bengt Huldt tycker avtalet är bra efter omständigheterna. Han säger att det är en fördel att hela Gruvs förhandlingsdelegation står bakom uppgörelsen. För tre år sedan körde Metall över delar av delegationen och skrev på.
– Underjordstillägget innebär ingen kostnadsökning utan det är mest till för nya företag i branschen, säger Bengt Huldt.

Parterna enades strax efter midnatt natten mellan onsdag och torsdag. IF Metalls förhandlare Tommy Andersson beskriver förhandlingarna som oerhört kärva. Det principiellt viktiga med det nya avtalet är att nu finns underjordstillägget med i det centrala avtalet.

Genomsnittslönen för landets gruvarbetare är 22.500 kronor i månaden. Pottpåslagen räknas på lönegenomsnittet på vart och ett av gruvföretagen.

FAKTA: Gruvavtalet
Parter: IF Metall/Gruvornas arbetsgivarförbund.
Omfattar: 4.500 kronor.
Löptid: Tre år från den 1 april i år.
Lönerna höjs totalt med: 9,6 procent plus 0,6 procent till pensioner.
Individgaranti/Generell löneökning: Ingen individgaranti, inga generella löneökningar. Potter på 3,4 och 3,1 och 3,1 procent.
Lägsta lönen: Inga lägstalöner i avtalet.
Lokala förhandlingar: Om bland annat potten och underjordstillägg. Arbetstiden: Inga krav och inga förändringar.
Övrigt: Underjordstillägg och löfte om delpension.