Runt 12 procent av LO-medlemmarna har fackliga förtroendeuppdrag, enligt den tredje delen i LO:s rapportserie Röster om facket och jobbet som presenteras i dag, torsdag.  Det betyder att 157.000 personer jobbar fackligt.

De flesta fackliga uppdragen innehas av män. 14 procent av de manliga medlemmarna har fackliga uppdrag att jämföra med 10 procent av kvinnorna. Men skillnaden har minskat de senaste åren.

– Det har blivit bättre. Vi har en mycket medveten strategi att jobba med representativ jämställdhet, men vi har en bit kvar och kan inte slappna av för då tappar vi direkt. Det finns så mycket makt i den här frågan, säger Berit Göthberg, som arbetar med jämställdhetsfrågor på LO.

Män förhandlar
Enligt undersökningen har kvinnor och män även olika typer av uppdrag. Kvinnor är oftare kontaktombud eller skyddsombud på arbetsplatsen, medan förtroendevalda i förhandlingsdelegationer och valberedningar nästan alltid är män. Enligt Berit Göthberg är det en statusfråga.

– Det är lättare att erövra uppdrag som inte har så mycket power. Det finns en tydlig hierarki i uppdragen. För att få fler kvinnor i maktpositioner måste man arbeta medvetet med att påverka valberedningarna, säger hon.

Bara nordbor
Inte bara kvinnor har för få uppdrag inom fackförbunden. Unga liksom anställda som är födda utanför Norden är kraftigt underrepresenterade. Bland LO-medlemmar under 30 år har mindre än 6 procent förtroendeuppdrag, och endast 4 procent av kvinnorna födda utanför Norden är förtroendevalda.

Snedfördelningen kan inte förklaras med ett bristande intresse hos de underrepresenterade medlemsgrupperna. Rapporten visar att mellan 36 och 40 procent av de yngre medlemmarna och kvinnorna med utomnordisk bakgrund kan tänka sig att ta ett fackligt förtroendeuppdrag.

– Vi måste jobba ännu hårdare på att nå en representation som speglar medlemskåren. Det går om vi följer en målinriktad strategi, säger Berit Göthberg.

Läs också: Hela LO-rapporten