Nu märks effekterna av avgiftshöjningen i a-kassan tydligt. Sedan årsskiftet har antalet medlemmar i a-kassan minskat med 75.000. Dessutom riskerar 335.000 att uteslutas i helgen, eftersom de inte betalt medlemsavgiften för januari, då de nya höga avgifterna infördes.

Uppgifterna kommer från IAF, som är tillsynsmyndighet för a-kassorna.

– Vi vet ännu inte vad den siffran betyder. Det kan vara så att många nu betalar i sista minuten, men det märks tydligt att a-kassan tappar medlemmar, säger Bo Jangenäs, generaldirektör för IAF.

Definitiv uteslutning
Han betonar att alla som inte betalt januariavgiften på söndag kommer att uteslutas och att beskedet är definitivt.

– De måste ansöka om nytt medlemskap och uppfylla ett nytt arbetsvillkor, om de vill vara med igen. Det kan få enorma konsekvenser för dem som blir arbetslösa, säger han.

Oro på LO
Även LO, som hela tiden varit emot avgiftshöjningen, reagerar på siffrorna.

– Vi är mycket oroade för LO-förbundens medlemmars möjlighet att klara sig ekonomiskt om de skulle drabbas av uppsägning och i första hand rekommenderar vi dem som är medlemmar i en a-kassa men som inte betalat den förhöjda avgiften att göra det, säger LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin i ett pressmeddelande.

Tveklös förlust
Enligt Bo Jangenäs sker det i vanliga fall sker mycket små förändringar av medlemsantalet, men sedan september förra året har a-kassorna tappat 100.000 medlemmar. Medlemsantalet är nu nere på 3.700.000. Bo Jangenäs säger att det är mycket länge sedan a-kassorna hade så få medlemmar.

– Även om många skulle betala i sista stund, är det tveklöst att a-kassorna nu förlorar många medlemmar, säger han.

FAKTA: Så mycket kostar a-kassan sedan årsskiftet
Summan är i kronor och gäller den som också är med i facket (utom för Alfakassan och Småföretagarnas kassa där samtliga medlemmar är enskilt anslutna).

A-kassa Månadsvgift 2007 Avgift för arbetslös
Akademikernas 240 90
A-kassan Seko 349 104
Alfakassan 366 115
Bensinhandlarnas 347 100
Byggnads 366 116
Elektrikernas 326 95
Farmacitjäntemännens 323 97
Fastighetsanställdas 351 100
Finans- och försäkrings 244 86
Grafiska arbetarnas 364 110
Hamnarbetarnas 363 120
Handelsanställdas 346 95
Hotell- och restaurangs 361 97
HTF:s 353 106
IF Metalls 339 93
Journalisternas 347 112
Kommunalarbetarnas 340 100
Kommunaltjänstemännens 331 99
Ledarnas 326 93
Livsmedelsarbetarnas 359 102
Lärarnas 247 97
Musikernas 415 115
Målarnas 362 115
Pappersindustriarbetarnas 350 117
ST:s 315 84
Sifs 331 90
Skogs- och träfackets 365 119
Skogs och lantbrukstjänstemännens 341 96
Småföretagarnas 331 98
Svensk handel och arb 359 117
Sveriges arbetares 398 135
Sveriges fiskares 404 115
Teaterverksammas 375 99
Säljarnas 361 120
Transportarbetarnas 356 106

Uppgifterna är hämtade från: IAF, tillsynsmyndigheten för a-kassorna