Internationella fack protesterar mot hur de mest aggressiva riskkapitalbolagen breder ut sig över världen. De kräver internationella regler som begränsar deras inflytande.

Så kallade private equity fonds hotar långsiktighet och jobb, anser den internationella fackliga organisationen ITUC.

De åtta rika länderna i G8 uppmanas att inrätta en arbetsgrupp vid sitt toppmöte i juni i Tyskland som på allvar ska se över effekterna av fondernas framfart. I flera OECD-länder står de för över 20 procent av antalet fusioner och företagsuppköp, enligt ITUC.

Läs också: ITUC:s resonemang