För att få till stånd ett avtal mellan Handels och Svensk Handel sker nu diskussioner mellan de statliga medlarna och Svenskt Näringsliv.

– Det är ett omöjligt uppdrag, säger medlaren Bengt KÅ Johansson som ändå hoppas på en snar uppgörelse.

LO skjuter på beslut om sympatiåtgärder.

– Vi har inte kommit fram till någonting så vi sitter här och våndas och samtalar, säger Bengt K Å Johansson.

I går, onsdag, träffade han och de två andra medlarna som statliga Medlingsinstitutet har utsett, Rune Larsson och Gunilla Runnquist, såväl Handels som Svensk Handel.

– De var här och tog in lite information och klargjorde siffror, säger Handels pressansvarige Bill Erlandsson.

Mer besked än så har förbundet inte fått.

I dag har medlarna lagt krutet på att träffa Svensk Handel.

Ambitionen är att få till stånd en snabb uppgörelse.

Medlarna har bett Handels och LO att ligga lågt med begäran om och samordning av sympatiåtgärder, vilket de också har hörsammat.

Bengt K Å Johansson vill inte kommentera om samtal förs med arbetsgivarnas centralorganisation, men Svenskt Näringslivs presstjänst bekräftar däremot att organisationen är en del i medlingsprocessen.