LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström är mycket kritisk till regeringens förslag om att slopa förmögenhetsskatten.

Regeringen vill slopa förmögenhetsskatten. Kostnaden, fem miljarder kronor per år, tänker regeringen till en del finansiera genom att sänka avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar från drygt 20.000 kronor till 12.000 kronor per person och år.

– Att slopa skatten framställs som ett sätt att förbättra företagsklimatet. Men det är helt fel. Företag betalar inte förmögenhetsskatt. Det är företagsägarna som gör det, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

– De som har aktier noterade på O-listan är dessutom undantagna från förmögenhetsskatt.

Inget riskkapital
En slopad förmögenhetsskatt ger inte heller mer riskkapital till nya investeringar, hävdar hon. Sverige har en fungerande marknad för riskkapital, där dessutom en stor del av både ägandet och riskkapitalet kommer från andra länder som inte påverkas av svensk förmögenhetsskatt.

Hon underkänner också argumentet att kapitalägarna tar hem pengar från utlandet och investerar dem i Sverige om bara förmögenhetsskatten avskaffas.

– Alla som betalar förmögenhetsskatt i dag blir mer förmögna om skatten avskaffas. Men att de ska investera i Sverige är bara en förhoppning. Investeringar görs där de ger störst avkastning, och hur stor avkastningen blir påverkas inte av förmögenhetsskatten.

Stötande argument
– Så alla argument är helt fel, vilket är otroligt stötande. Om man ska förbättra företagsklimatet vet alla ekonomer och alla tjänstemän på finansdepartementet att man i så fall ska sänka bolagsskatten.

Ändå anser också Åsa-Pia Järliden Bergström att dagens förmögenhetsskatt fungerar dåligt.

– Men det är helt otillständigt att bara avskaffa förmögenhetsskatten och så länge man inte har en rimlig finansiering med en liknande fördelningsprofil så ska man inte ta bort den.

Mer kritik
Christer Elmehagen, vd på AMF Pension, är kritisk till att den sänkta skatten ska finansieras med försämrad avdragsrätt för den som har privata pensionsförsäkringar.

– Regeringen har nu lanserat två åtgärder på kort tid som försämrar förutsättningarna för vanliga löntagare att ha ett vettigt långsiktigt sparande, dels det tillfälliga stoppet för flytträtten för pensionsförsäkringar, dels denna sänkning av avdragsrätten.

– När pensionsreformen genomfördes pratade man om vikten av att enskilda tog ansvar för sitt pensionssparande. Nu går regeringen ifrån det.

Men är det verkligen så många som har råd att avsätta mer än 12.000 kronor per år i pensionssparade?

– Många inom LO-kollektivet har ändå en relativt bra lön men det handlar främst om vilka signaler regeringen förmedlar om behovet av att pensionsspara, säger Christer Elmehagen.

Den föreslagna sänkningen påverkar inte det sparande som avsätts till avtalspensionerna.