Arbetsgivarna i Svensk Handel kan få betala skadestånd till sin egen organisation Svenskt Näringsliv – om de sluter avtal om lönerna för butiks- och lageranställda.

Svenskt Näringslivs chefsjurist Jan Persson förklarar att det i så fall handlar om stadgebrott och påföljden för det är högst tre procent av föregående års lönesumma. Hur stort skadestånd som det till slut blir avgörs av Svenskt Näringslivs styrelse eller stämma.

Jan Persson känner till ett tidigare liknande fall. Det var i slutet på 1980-talet då Bageriförbundet fick betala en miljon kronor i skadestånd för en uppgörelse som arbetsgivarnas centralorganisation inte gillade.

Enligt fackets statistik var den totala lönesumman inom detaljhandeln och bland lageranställda förra året drygt 21 miljarder kronor. Det ger ett maximalt skadestånd på drygt 600 miljoner kronor.

Svenskt Näringslivs stadgar säger i sin 24:e paragraf att: ”Föreningens styrelse får i frågor av väsentligt allmänt intresse eller av särskild vikt i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare lämna föreskrifter om kollektivavtalsinnehåll och om förfarande i övrigt.”

Paragraf 28 anger påföljd vid brott mot bland annat paragrafen ovan.