– Vi närmar oss slutpunkten och det är viktigt att fokusera kring några frågor. Hamnar vi i konflikt så är det lättare om det inte handlar om allt för många, säger Pappers ordförande, Jan-Henrik Sandberg.

Medlarna, Gunnar Högberg och Göte Larsson, uppmanade igår Pappers att rensa bland sina krav. Nu har fackets förhandlingsdelegation diskuterat detta.

Den viktigaste frågan handlar om att se till att lönen inte dumpas på nya arbetsställen. Facket försöker lösa det med krav på att konflikträtten ska finnas kvar tills de lokala parterna är överens om lön och arbetstid. Jan-Henrik Sandberg säger nu att facket är öppet för andra sätt att hindra lönedumpning.

Jämställdhetspotten kvar
Pappers håller också fast vid kravet på att facket ska kunna stoppa underentreprenörer och att ingen inhyrning av personal får ske när uppsagda har återanställningsrätt. Även jämställdhetspotten finns kvar på krav listan.

Facket har däremot släppt kraven om att de anställda ska få bestämma över två lediga dagar per år och ett extra tillskott till livsarbetstidspensionen, som är en del arbetstidsförkortningssystemet.

Opo, Gunnar Högberg, säger att  något slutbud inte koimmer idag eller imorgon, torsdag. Förhoppningen är att kunna lägga fram ett förslag innan avtalet går ut på lördag, den 31 mars.