Skogs- och träfacket har kommit överens med Skogs- och lantarbetsgivareförbundet. Nya lönen gäller både svenska och utländska skogsjobbare.

FAKTA: Skogsavtalet
Parter: Skogs- och träfacket/ Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.
Omfattar: 5.000 medlemmar i Skogs- och trä plus ett antal tusen svenska och utländska säsongsanställda.
Löptid: Tre år från den 1 april.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent, varav 0,4 procent används för bättre avtalspension.
Individgaranti/generell höjning: För de skogsarbetare vars löner regleras i lokala avtal ska hälften av löneökningen ha formen av en individgaranti, medan hälften fördelas i lokala förhandlingar. För en stor del av skogsarbetarna, omkring hälften, regleras lönen helt i det centrala avtalet.
Arbetstid: Inga förändringar. Parterna ska gemensamt se över avtalets arbetstidsbestämmelser med hänsyn till ny lagstiftning om arbetstiderna.
Övrigt: