Regeringen får skarp kritik i LO-ekonomernas senaste ekonomiska prognos.

De slår fast att fler måste i arbete, inte minst mot bakgrund av att befolkningsstrukturen troligen blir värre än vad många hittills befarat.

Det är inte bara 40-talisterna som gör att vi får fler äldre i förhållande till antalet arbetande. Fyra decenniers årskullar efter 40-talisterna har dessutom varit för små.

För att hålla försörjningskvoten konstant, alltså att ha lika många i arbete i förhållande till dem som ska försörjas, måste andelen av den arbetsföra befolkningen som arbetar öka med fem till sex procentenheter fram till 2050, enligt rapporten.

Ingen effekt
Att i det läget satsa på jobbavdrag ger knappt någon effekt, anser LO-ekonomerna. Jobbavdragen stimulerar inte till mer arbete utan ger i stället många med redan hög lön pengar till mer fritid.

Och även om regeringen lyckas nå målet med sitt jobbavdrag, att det ska öka sysselsättningen med 1,9 procent, så är det en dyr satsning som kostar 600.000 kronor per skapat jobb.

Saknar alternativ
Men LO-ekonomerna är inte bara negativa till regeringen. De saknar också ett handfast alternativ hos den socialdemokratiska oppositionen.

I dag får de som inte arbetar göra ett grundavdrag på skatten. De som arbetar får göra ett betydligt högre jobbavdrag. LO-ekonomernas förslag är att ersätta båda avdragen med ett nytt grundavdrag på en mellannivå.

– De som i dag får jobbavdrag ska inte påverkas alltför mycket skattemässigt när det tas bort, och de som bara får göra grundavdrag i dag får sin skatt sänkt, säger Albin Kainelainen.

Även pensionärer, sjuka och arbetslösa ska alltså till skillnad mot i dag få göra hela skatteavdraget.

En återställare
I övrigt vill LO-ekonomerna återställa ersättningsnivåerna, egenavgifterna i a-kassan och återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgiften.

Konjunkturen kommer att gå mycket bra med två goda år framöver, tror de. Sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker och det reformutrymme som skapas bör användas för att få ut ännu fler i jobb.

Det vill de göra med nysatsning på den arbetsmarknadspolitik som den borgerliga regeringen nu har skrotat.

– Det kan tyckas som rätt att dra ned på åtgärder när sysselsättningen ändå stiger, men det finns ingen proportion på neddragningen. Relativt den totala arbetslösheten så minskar regeringen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna från 34 procent till 18 procent, närmast en halvering, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

– Nu när vi har en uppgång finns dessutom alla möjligheter att stötta dem som är långt från arbetsmarknaden att kunna komma tillbaka.

FAKTA: LO-ekonomernas prognos
LO-ekonomerna tror på riktigt fina år framöver. Siffrorna visar en årlig ökning i procent.

  2006 2007 2008
Tillväxtökning 4,4 3,9 3,0
Sysselsättningsgrad* 77,7 79,1 80,1
Total arbetslöshet 8,0 7,1 6,4
Öppen arbetslöshet 5,4 5,4 5,2
Disponibel inkomst, ökning 1,9 5,4 2,2

* i procent av alla mellan 20 och 64 år

Läs också: Hela LO-rapporten