Den etablerade nivån för löneökningarna inom industri, 10,2 procent under de följande tre åren med avtalspensionen inräknad, är ingen stridsfråga i förhandlingarna inom  massa- och pappersindustrin.

– Vi accepterar lönenivån, även om vi tycker att det finns mer pengar att ta ut, säger Jan-Henrik Sandberg, ordförande i Pappers.

De inflytande- och maktfrågor som Pappers fört fram i årets förhandlingar är ett par tungt vägande skäl till det avlevererade nejet till budet. Rätten att kunna gå i konfikt fram till dess att lokala uppgörelser träffats om löner och villkor saknas i förslaget.

– Det gör det lätt att svara nej, säger Jan-Henrik Sanberg.

Budet innebär också att kompledighet inte kommer i anslutning till dygnsvilan utan  kan komma först flera veckor senare.

– Och man blir ju inte trött tre veckor senare, säger Matts Jutterström, förhandlare på Pappers.

Dygnsvilan kan brytas
Enligt det nu förkastade budet gavs också arbetsgivarna rätt att bryta kravet på dygnsvila under sju dagar i sträck. Det var omöjligt att acceptera för Pappers.

Arbetsgivarna inom Skogsindustrierna  svarade däremot ja till budet, trots invändningar om löneökningarnas storlek och besvikelse över hur arbetstidsfrågan reglerats.

– Det är ett dyrt förslag till avtal, men följer nivån för den övriga industrin. Lönenivåerna och arbetskraftskostnaderna i budet är höga, men Skogsindustrierna ser det som viktigt att träffa avtal på industrins område, säger Skogsindustriernas förhandlingsdirektör Per Hidesten.

Arbetsgivarna beklagar
Arbetsgivarna hade gärna sett att en mer flexibel förläggning av arbetstiden och en viss ökning av årsarbetstiden. Detta fanns inte med i förslaget från de opartiska ordförandena.

Skogsindustriernas vd Marie S. Arwidson beklagar att facken sagt nej till budet. Samtidigt förklarar hon att arbetsgivarna bestämt avvisar kraven på ökat inflytande från Pappers. Det gäller kraven på konflikträtt tills de lokala uppgörelserna om lön och arbetstid är klara, förbud mot inhyrning när uppsagda har återanställningsrätt och möjlighet för facket att säga nej till underentreprenörer.

De opartiska ordförandena Gunnar Högberg och Göte Larsson har inte bestämt sig för nästa steg i förhandlingarna. De ska i morgon, tisdag, träffa Pappers, och arbetsgivarna har de uppmanat att finnas till hands.