– Läget är kärvt nu, men det brukar det vara strax innan avtalet går ut, säger Hans Tilly, ordförande för Byggnads.

Han tycker att arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier inte är intresserade av konstruktiva diskussioner. De söker olikheter och motsättningar i stället för att försöka komma överens.

I stor utsträckning handlar motsättningarna om granskningsarvodena, efter Europadomstolens dom om att de måste göras mycket tydigare när det gäller oorganiserade byggnadsarbetare.

Arvodena är till för att facket ska kunna kontrollera att lönerna är korrekta. Det är på byggavtalet som byggnadsarbetarna som betalar granskningsarvodet. I anläggningsavtalet betalar i stället arbetsgivarna avgifterna, och så vill facket ha det på byggsidan också.

Detta avvisar arbetsgivarna bestämt. I ett pressmeddelande skriver de att Byggnads förslag bara är ett sätt kringgå domen från Europadomstolen. De hävdar att lönegranskning inte behövs i byggbranschen. Om facket ändå vill ha en sådan kontroll får de höja medlemsavgifterna och bekosta lönegranskningen på så vis.

Parterna träffas på torsdag nästa gång. Enligt fackets Hans Tilly blir detta möte mycket avgörande. Byggnads är förberedda på långa förhandlingar och har kallat in sin förhandlingsdelegation till helgen.