LO står upp bakom Handels sedan Svenskt Näringsliv gått in och hindrat en uppgörelse med arbetsgivarna inom handeln.

Styrelsemötet har beviljat Handels rätten att vidta de stridsåtgärder som förbundet begärt.

– Att Svenskt Näringsliv förbjuder Svensk Handel att ingå ett avtal som branschens parter är överens saknar motstycke och riskerar att skapa stor oreda i de fortsatta förhandlingarna på svensk arbetsmarknad. Bakom Handelsanställdas förbund står en enig styrelse inom LO, säger Erland Olausson, LO:s avtalssekreterare, enligt ett pressmeddelande.

En enhällig LO-styrelse gav Handels strejktillstånd. Förbundet begärde också sympatiåtgärder. Nu kommer LO:s avtalssekreterare Erland Olauson att arbeta fram ett förslag om sympatiåtgärderna tillsammans med Handels och de övriga förbunden. Inom några dagar ska LO-styrelsen fatta beslut i frågan.

På sitt möte på måndagsförmiddagen kunde avtalssekreterarna i LO konstatera att den framförhandlade uppgörelsen mellan fack och arbetsgivare ligger inom LO-plattformens ram.

Stödet för sympatiåtgärder med Handels var massivt, erfar LO-Tidningen.

Någon sa dessutom att de enda som inte borde utsättas för konfliktåtgärder är Svensk Handel, eftersom de sagt ja till uppgörelsen med facket. Stridsåtgärderna bör i stället inriktas mot andra inom Svenskt Näringsliv.