Varken lagen om anställningsskydd, arbetsmiljö eller arbetstid gäller hushållerskor, barnflickor, personliga assistenter eller andra vårdare som är anställda direkt av brukaren.

De lyder under en lag från 1970-talet ”om arbetstid med mera i husligt arbete”.

Föräldraledighetslagen gäller – men eftersom arbetsgivaren kan säga upp utan saklig grund så blir den i det närmaste verkningslös, enligt Catharina Calleman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet som forskat om anställning i hushåll.

Svag ställning
Hur många som arbetar i hushåll och som är anställd av brukaren är osäkert, enligt Catharina Calleman. Klart är emellertid att de ökar i omfattning i takt med nedskärningar i hemtjänsten och institutionsvården.

Deras nästan rättslösa ställning är extra intressant eftersom regeringen vill att allt fler ska arbeta med hushållsnära tjänster.

De rättsliga direktiv som kommer från EU undantar i hög grad anställda i hushåll. Och när direktiven implementerats i svensk lagstiftning har politikerna beslutat att inte låta hushållsanställda omfattas.

– De har därmed fått en mycket svag ställning, säger Catharina Calleman.

Ovanligt förr
Inte heller utstationeringsdirektivet eller den svenska lagen gäller dem. Om utländska företag placerar personal i ett svenskt hushåll så gäller inte lagen som ger rätt till svenska löner och villkor. 

En förklaring till att regering efter regering valt att undanta dem som arbetar i hushåll är att på 1980- och 90-talen förekom den typen av anställningar väldigt lite. Därför var det inte aktuellt för politikerna att bry sig.

– När politikerna nu i stället vill att jobben i hushåll ska expandera så kan man ifrågasätta att de anställda nästan är rättslösa. Det blir därför väldigt avgörande vilken typ av anställning som ska subventioneras i framtiden, säger Catharina Calleman.

Ska subventioneras
Enligt den proposition som regeringen lägger fram inom två veckor ska den som anlitar någon med F-skattsedel, för att göra hushållsnära tjänster, kunna göra skatteavdrag för halva arbetskostnaden.

Regeringen har emellertid beslutat att frågan ska utredas – för att i nästa steg kunna införa en subvention som ska omfatta också den som är anställd direkt i ett hushåll.

– De som arbetar direkt i hushåll saknar en facklig organisation något som har enormt stor betydelse. Därmed blir den svenska modellen inte aktuell för dem, säger Catharina Calleman.

FN:s arbetslivsorgan ILO har gjort en sammanställning av vilka länder som utesluter anställda i hushåll från uppsägningsskydd. De är Korea, Portugal, Singapore, Swaziland, Venezuela och så Sverige.

Läs också: Arbetslivsinstitutets rapport