Gruvarbetarnas krav på ett differentierat underjordstillägg ska läggas till de redan framförhandlade löneökningarna – och är en betydande del av gruvarbetarnas ursprungskrav.

Det centrala gruvavtalet saknar i dag underjordstillägg. Däremot finns det i alla lokala avtal, i Kiruna är de värda 1.010 kronor i månaden. Den nivån vill gruvarbetarna att de som arbetar på kontor under jord ska få i fortsättningen. Alla andra grupper ska få högre påslag – upp till som mest 2 800 kronor i månaden.

Enligt gruvarbetarna är poängen med att skriva in tillägget i det centrala avtalet att underentreprenörer i gruvorna omfattas av tillägget, och att det gäller på alla helt nya arbetsplatser.

Mer än bara ord
– Men inte nöjer vi oss med en text bara, säger Harry Rantakyrö, ordförande för Gruvtolvan i Kiruna.

Målet är att tillägget ska utgöra 12 procent av lönen och i Kiruna innebär det strax under 2.800 kronor i månaden. Tanken är också att tillägget ska vara differentierat så att de som arbetar i fronten med gruvbrytning ska få hela tillägget, medan de som arbetar med exempelvis underhåll i gruvan får en del av tillägget och de som arbetar på kontor under jord får nöja sig med det lokala underjordstillägget som i dag är 1.010 kronor i månaden.

Hett möte väntar
Diskussionerna kan bli heta i Gruvs förhandlingsdelegation som träffas i morgon, tosdag. Kravet på ettårigt avtal finns kvar och kommer att skapa motsättningar.

Harry Rantakyrö, ordförande för Gruvtolvan, säger att kravet på kortare avtalsperiod fortfarande är aktuellt när förhandlingarna fortsätter.

Men det har blivit svårare att driva frågan sedan IF Metalls avtalsråd ställt sig bakom treåriga avtal på fem andra avtalsområden, konstaterar han.

Tillägget viktigast
För Leif Ohlsson, IF Metalls förste vice ordförande och förhandlingsledare för gruvavtalet, har tidigare sagt att ramen med en lönenivå på 10,2 procent i ett treårigt avtal ligger fast.

– Prioritet nummer ett för oss är dock underjordstillägget, säger Harry Rantakyrö.

Förhoppningen är att fortsätta förhandlingarna med gruvarbetsgivarna efter Gruvs förhandlingsdelegations möte i morgon.