– För min egen del är förändringarna små, konstaterar bankanställda Narelle Grieve som från sin position kan överblicka stora delar av arbetsmarknaden i Australien.

Omvälvningen av regelsystem och förändringar av maktbalansen på den australiensiska arbetsmarknaden påverkar de anställda i varierande grad.

– Lön och villkor för mig fastställs nu liksom tidigare i individuella förhandlingar på företaget, säger Narelle Grieve som jobbar i sidney på Credit Suisse avdelning för konferenser och kundkontakter i Asien.

Stora förändringar
Mest påtaglig är förändringen i de traditionella industribranscherna som gruv-, verkstads- och byggindustrin. Där har den fackliga anslutningsgraden rasat de senaste tio åren och formerna för att fastställa löner och villkor förändrats mer påtagligt. För Narelle Grieve som arbetat utomlands i 16 år, huvudsakligen för australiensiska UD, är förändringen och omställningen mindre än för den genomsnittlige löntagaren i Australien. Som tjänsteman i en framgångsrik position har individuella förhandlingar varit ett väl etablerat mönster under lång tid.

– Det finns dock uppgifter från facket som hävdar att människor har blivit uppsagda och återanställda på mycket sämre villkor än tidigare, och att fackets möjligheter att agera är kringskurna, säger hon.

Delade omdömen
Förutom det ändrade förhandlingssystemet och inskränkningarna i möjligheterna att vidta stridsåtgärder så förändras också den australiensiska arbetsmarknaden snabbt mot mer deltidsarbete och en allt större andel tillfälliga jobb. Utvecklingen är oomstridd, men uppfattningarna skiljer sig åt, beroende på livssituation och yrke.

– Det finns studenter och hemmafruar som inte vill ha någonting annat än deltid eller tillfälliga påhugg, och därför passar det dem utmärkt. Samtidigt finns människor som inget hellre vill än att få permanent heltidsanställning och för dem är det självklart mycket svårare, säger Narelle Grieve.

Antalet deltidsanställda har de senaste åren vuxit kraftigt och det är i huvudsak kvinnor som erbjuds eller accepterar deltidsjobb.

Läs också: nyhetsartikeln "Australiens fack inför amerikanskt öde"