– För mig och Handels ordförande, Lars-Anders Häggström, gäller det att komma ur det här med avtalsvärdet i behåll, säger Dag Klackenberg vd för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, som beskriver sin organisation som ”olydig” gentemot sin centralorganisation.

I helgen lyckades fack och arbetsgivare komma överens om en avtalsuppgörelse, men arbetsgivarnas centralorganisation, Svenskt Näringsliv sa nej. Enlig Jan-Peter Duker, vice vd hos Svenskt Näringsliv, är alla arbetsgivarförbund vid sidan av Svensk Handel överens – lönepåslag på 13 procent är för mycket.

Värdet fortsatt detsamma
Svenskt Näringslivs nej ledde till strandade förhandlingar och nu har facket varslat om strejk. Medlingsinstitutet kommer därför att ta sig an konflikten. Dag Klackenberg hoppas att medlingsinstitutet ska hitta något finurligt sätt att ta sig ur situationen – kanske så att procentsatsen inte blir så hög, men värdet att uppgörelsen är densamma.

– Även efter en strejk kommer avtalet att ha samma värde som idag, säger Dag Klackenberg.

Svenskt Näringsliv har en betydligt högre grad av formell centralisering än LO. När IF Metall och Skogs- träfacket i förra veckan sa ja till avtalsförslag föregicks det inte av någon form av godkännande från LO-styrelsen. Facken har ingen möjlighet att stoppa
varandras avtalsförslag. I gengäld informerar och diskuterar förbunden  fortlöpande med varandra, vilket också är en slags kontroll.

Stadgebrott
Tidigare idag träffade Svensk Handel sin centralorganisation, Svenskt Näringsliv. Det framkom då att det är ett stadgebrott om Svensk Handel skriver på avtal med Handels mot Svenskt Näringslivs vilja. Till LO-Tidningen säger Svenskt  Näringslivs Jan-Peter Duker att han inte vill gå in på vilka sanktionerna är mot ett sådant stadgebrott.

Inte heller Dag Klackenberg  har fått veta vad som händer om hans organsiation sluter avtal med facket nu. Han tycker det är konstigt att Svenskt Näringsliv mörkar konsekvenserna av ett stadgebrott.

– Vi vet inte vad som händer. Det måste redas ut, säger Dag Klackenberg.

Klart före påsk
Han säger att medlemsföretagen i Svensk Handel tycker nivån i den framförhandlade uppgörelsen är acceptabel. De vill skriva på avtalet.  Dag Klackenberg säger att det därför aldrig kommer att gå så långt att varslet utlöses och leder till en konflikt under påskhandeln.

– När man har ett varsel över sig måste man skriva på om alternativet är värre, säger Dag Klackenberg.