Hans-Olof Nilsson erättar att parterna inte är överens om arbetstiden.
Arbetsgivaren vill ha en friare förläggning.

Nu ska den genomsnittliga veckoarbetstiden vara 40 timmar under en period på fyra veckor.
Arbetsgivarna i Livsmedelsindustrierna vill öka antalet veckor i
beräkningsperioden.

Diskussionen mellan parterna handlar om villkoren
för en sådan förändring och om hur många veckor beräkningsperioden ska
vara.

Hans-Olof Nilsson tror inte att de opartiska ordförandena hjälp behövs
för att få ordning på avtalet. Sedan tidigare är fack och arbetsgivare
överens om att försöka förhandla klart på egen hand.