Ensamföretagarna måste bli fler, anser arbetsgivarna på Europanivå. Europafacket lyfter i stället fram tryggheten för arbetstagarna. Det visar svaren på EU-kommissionens grönbok om arbetsrätt.

Arbetsmarknadens parter på EU-nivå strider om hur de båda delarna i begreppet flexicurity ska viktas för att skapa balans mellan flexibilitet och trygghet. Flexicurity bygger på  de skandinaviska ländernas mix av flexibel arbetsrätt och socialförsäkringar som ger trygghet vid arbetslöshet och sjukdom. Främst är det Danmark som står modell.

Inom EU lanseras begreppet av kommissionen som vill ha mer flexibilitet för att fler jobb ska skapas. Men insikten finns om att medborgarna protesterar om inte tryggheten är med. Kommissionen har med grönboken om en modernisering av arbetsrätten satt fokus på begreppet. Både privatarbetsgivarnas Businesseurope och Europafacket (ETUC) har reagerat på grönboken.

Skolbänken som lösning
Businesseurope anser att individens trygghet vilar på utbildning som sporrar till karriär i arbetslivet. Trygghet handlar inte om fler restriktioner när det gäller tillfälliga jobb och individuella arbetskontrakt.

– Tryggheten sitter i möjligheten att få arbete och flexibiliteten i att det är lätt att bryta ett kontrakt helt enligt den danska modellen.

Ett socialförsäkringssystem ska naturligtvis finnas med, säger Kent Brorsson, Svenskt Näringslivs arbetsrättschef. ETUC definierar flexicurity på motsatt sätt. I Rom i tisdags antog verkställande utskottet ett remissvar. Nationell arbetsrätt räcker inte när företagen och arbetskraften blir allt rörligare över gränserna, anser ETUC i motsats till Businesseurope som tycker att arbetsrätten ska vara helt och hållet nationell.

– Flexicurity får inte bli enbart ett arbetsgivarbegrepp. Facken vill få in löntagarnas rättigheter för att få en balans, säger Lise-Lotte Lenberg, EU-ansvarig på LO.

Flummigt men relevant
Grönboken domineras av individuella rättigheter medan de kollektivavtalade inte nämns mer än när det handlar om att parterna kan förhandla fram mer flexibilitet, enligt fackens svar. Begreppet flexicurity har ansetts som flummigt inom LO. Men det går inte att sopa det under mattan längre, anser Lise-Lotte Lenberg.

– Vi måste ta i det på allvar och lyfta in begreppet i den sociala dialogen. Frågan är om fack och arbetsgivare kan komma överens om vad som menas, säger hon.