Kemiindustrin har satt märket för metallarbetarna i Tyskland. Nu kan inte IG Metall acceptera mindre än runt 4,5 procent, enligt forskare på Hans Böckler-institutet i Berlin.

Tyska IG Metall är inte intresserat av något treårigt avtal – det som svenska IF Metall har gjort upp om.

– Så långa avtal anses alltför riskfyllda eftersom det är osäkert hur ekonomin utvecklas, säger Reinhard Bispinck, forskare och expert på avtalsrörelser vid Hans Böcklerinstitutet.

– I år är det fördelaktigt med en kort period på 12 till 14 månader eftersom företagen tjänar mycket pengar och produktiviteten är hög

För drygt två veckor sedan blev parterna i den viktiga kemiindustrin i Tyskland överens om löneökningar på 4,3 procent i ett 14 månader långt avtal. I löneökningen ingår ett engångsbelopp, värt 0,7 procent. Tysklands största och mäktigaste fack IG Metall har krävt 6,5 procents höjning av minimilönerna i ettårigt avtal för cirka 3.4 miljoner anställda. Facket avvisar engångsbelopp.

Väntar in andra rundan
Motparten Gesamtmetall har kraftigt tillbakavisat kravet. Ännu har arbetsgivaren inte presenterat något bud men det kommer när den andra förhandlingsrundan startar i Baden-Württemberg den 27 mars.

Martin Kannegiesser, arbetsgivarnas ordförande, säger i tyska medier att en kompromiss kan innehålla en mix av en mindre höjning av lönerna och ett engångsbelopp som en ersättning för den goda lönsamheten i tysk industri.

Men oavsett vad Gesamtmetall anser är kemiavtalet något som parterna måste förhålla sig till. IG Metalls reaktion på kemiavtalet var positiv och att ”vi försöker få ungefär lika mycket, men metallindustrin kan bättre”.

– Genom att mixa procent och engångsbelopp med olika avtalstider kommer IG Metall med säkerhet att hamna snarare lite över än under kemiavtalet, spekulerar Reinhard Bispinck.

Den 31 mars löper avtalet ut medan fredsplikten består i ytterligare en månad. I Tyskland får varningsstrejker förekomma, korta arbetsnedläggelser på ett par timmar, trots fredsplikten.

Bara skrämskott
– Det blir sannolikt några varningsstrejker men jag tror inte att Gesamtmetall i en högkonjunktur vill ha några storstrejker, säger Reinhard Bispinck.

I tysk metallindustri är lönerna högre än i de flesta andra länder i världen. Detta hotar de tyska företagen i en globaliserad värld, anser arbetsgivarna.

– Den tyska industrins konkurrenskraft hotas inte om löneavtalet blir runt 4 eller 5 procent. Inte ens om kravet på 6,5 procents löneökning uppfylls till hundra procent, säger däremot Reinhard Bispinck.

– Under flera år har lönekostnaden sjunkit, och produktiviteten beräknas öka med upp till fyra procent i år. Den tyska
elektroindustrin är världsbäst trots pratet om hoten i den globaliserade världen, säger han.

Bara början
För 5,6 miljoner tyskar är 2007 års löneavtal fastställda sedan tidigare. I genomsnitt ökar lönerna för dem med 1,3 procent. Men för drygt 11 miljoner arbetstagare har årets avtalsrörelse just börjat.

Inom vilket område blir det svårast att komma överens?

– I detaljhandeln, tror jag, eftersom den fortfarande lider av tyskarnas svaga köpkraft. Arbetsgivarna vill dessutom inte betala extra för sena kvällar sedan affärstidslagen luckrats upp, säger Reinhard Bispinck.