Skärpta krav på effektivare bensinförbrukning hotar tiotusentals jobb i den amerikanska bilindustrin. Ordföranden för bilarbetarfacket slåss mot miljökraven.

Klimatförändringarna har det senaste månaderna rönt politisk uppmärksamhet världen över. Debatten har ställt fackföreningar inför svåra val: Antingen motarbeta reformer som kan möta klimathotet – eller stödja klimatåtgärder som kan äventyra många arbetstillfällen.

I USA, ofta utpekat som en bov i klimatdramat, har en rad ledande politiker lagt fram nya åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. President George Bush har föreslagit skärpta krav på bränsleförbrukningen. Förslaget innebär att den högsta tillåtna bensinförbrukningen, som varje billtillverkares nybilspark måste möta, sänks med fyra procent årligen under de kommande tio åren. Detta gränsvärde har inte ändrats sedan systemet infördes 1974.

De föreslagna skärpningarna möter inte oväntat hårt motstånd från biltillverkarna. Nyligen kom vd:arna för bilbolagen till Washington för att lägga fram sin syn på saken inför representanthusets utskott. De hade sällskap av bilarbetarfacket UAW. Tillsammans visade fack och arbetsgivare inom bilindustrin upp en helt enad front.

– Nya stränga krav på bensinförbrukning kan få katastrofala följder. Det kan leda till ytterligare fabriksnedläggningar och förlust av tiotusentals jobb i det här landet. Det kan också göra att en halv miljon tidigare anställda förlorar sina sjukvårdsförsäkringar, sa Ron Gettelfinger, ordförande för UAW.

I sitt tal framhöll han att facket delar oron över klimatförändringarna. Men Gettelfinger betonade samtidigt att åtgärder som vidtas måste vara utformade så att jobben och villkoren för de amerikanska arbetarna skyddas.

Han hävdade att det trängda ekonomiska läge som de amerikanska biltillverkarna – Ford, General Motors och Chrysler – står inför kräver att staten går in med subventioner om reglerna för bränsleförbrukning skärps.